A PHARMACY JAR (ALBARELLO), MONTELUPO, CIRCA 1500-1520