ASTA A TEMPO | TAPPETI

18  -  26 GENNAIO 2022
Asta a tempo, 1111
51

TAPPETO TABRIZ KHOI, PERSIA, 1940

Stima
700 / 1.000
Asta conclusa
invenduto: 700 €

TAPPETO TABRIZ KHOI, PERSIA, 1940

firmato, cm 334x237

 

A TABRIZ KHOI RUG, PERSIA, 1940