ASTA A TEMPO | TAPPETI

18  -  26 GENNAIO 2022
Asta a tempo, 1111
87

TAPPETO LEZGI, AZERBAIJAN, 1900

Stima
600 / 800
Asta conclusa

TAPPETO LEZGI, AZERBAIJAN, 1900

cm 251x141

 

A LEZGI RUG, AZERBAIJAN, 1900