ASTA A TEMPO | TAPPETI

18  -  26 GENNAIO 2022
Asta a tempo, 1111
27

TAPPETO KOLIAI, PERSIA, 1940

Stima
700 / 1.000

TAPPETO KOLIAI, PERSIA, 1940

cm 286x168

 

A KOLIAI RUG, PERSIA, 1940