ASTA A TEMPO | TAPPETI

18  -  26 GENNAIO 2022
Asta a tempo, 1111
103

TAPPETO KIRMAN, PERSIA, INIZI SECOLO XX

Stima
2.000 / 3.000
Asta conclusa

TAPPETO KIRMAN, PERSIA, INIZI SECOLO XX

cm 452x303

 

A KIRMAN RUG, PERSIA, EARLY 20TH CENTURY